Budisan Law

Asigurăm consultanţă juridică, asistenţă și reprezentare în toate fazele achiziţiei, oferind servicii precum:

 • Due diligence constând în verificarea din punct de vedere juridic a documentaţiilor de atribuire (anunț de participare, fișa de date a achiziţiei, propunere de contract.  etc),
 • Consultanță juridică cu privire la aplicarea legislației privind achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
 • consultanță juridică cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei parteneriatelor public-private precum şi în negocierea, încheierea și executarea contractelor de parteneriat public-privat;
 • consultanță juridică la întocmirea ofertei de participare în vederea respectării cerinţelor impuse prin documentaţia de atribuire;
 • consiliere în redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la documentaţiile de atribuire;
 • consiliere privind redactarea răspunsurilor la cererile formulate de autoritaţile contractante de clarificare sau de completare a ofertelor depuse de client,
 • redactare contestaţii formulate împotriva procedurii de atribuire, în orice fază a acesteia (anunț de participare, fișa de date a achiziţiei, caiet de sarcini, comunicări, rezultatul procedurii) inclusiv redactare concluzii scrise/note în dosarele contestaţiilor formulate,
 • opinii legale privind drepturile de care dispune clientul pe parcursul licitaţiilor sau în momentul deschiderii ofertelor, îndeplinirea condițiilor de calificare în ceea ce îi privește pe competitori, contestarea dreptului acestora de participare;
 • redactarea acordurilor de asociere și/sau subcontractare, consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea acestor acorduri;
 • consultanță juridică privind încheierea şi executarea contractelor de achiziţie publică;
 • cereri privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor de atribuire, precum și cele privind executarea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului de achiziţie publică;

AVOCAȚI