Budisan Law

Competența noastră se circumscrie și sferei problematicii vaste a dreptului administrativ și fiscal, activitatea efectuată de avocații specializați în acest domeniu constând în:

  • Consultanță juridică, asistare și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața autorităților publice central și locale în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;
  • Analiza actelor administrative și a celor fiscale (autorizații de construire, autorizații de desființare, decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscal etc.);
  • Redactare și susținere contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare și susținere plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, tva, impozite cu sau fără reținere la sursă;
  • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabilă și contestație);
  • Reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • Redactare și susținere acțiuni pentru anularea administrative normative și individuale nelegale;

AVOCAȚI