Budisan Law

Echipa noastră a dobândit o solidă experiență și în materia dreptului civil, oferind consultanță juridică, asistare și reprezentare persoanelor fizice și juridice atât în fața instanțelor de judecată, precum și în raporturile acestora cu autoritățile și instituțiile publice.

 

Asigurăm întocmirea unor analize și strategii multilaterale și complete în domeniul dreptului civil, activitatea juridică constând în:

 

  • Consultanţă cu privire aspectele specifice acestui domeniu de drept;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
  • Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
  • Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.
  • Redactarea si susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în toate fazele procesuale;
  • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
  • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice;

AVOCAȚI