Budisan Law

Asigurăm consultanță juridică, asistare și reprezentare în acest domeniu, constând în:

 • înființarea societăților reglementate de Legea 31/1990 (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată);
 • asistență în cadrul ședințelor AGA, inclusiv redactarea hotărârilor adoptate de către AGA și a celorlalte documente aferente (convocator, process-verbal al ședinței, modificări ale actului constitutiv al societății);
 • majorare/reducere capital social; asistenţă privind modificarea capitalului social, conversia creanţelor în acţiuni, analiza cerinţelor legale privind desfiinţarea, divizarea, dizolvarea societăților;
 • cesiune părți sociale;
 • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizarea funcționării și a activităților dorite de către client;
 • completare obiecte de activitate;
 • cooptare/retragere asociați;
 • numire administratori/cenzori;
 • modificare date de identificare asociați;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment.
 • analiza cadrului juridic aplicabil achiziţiei, fuziunii, constituirii unei noi societăți şi/sau unor filiale, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţele specifice fiecărui domeniu;
 • consultanţă şi asistenţă privind aspecte legate de activitatea organelor de conducere şi respectarea legislaţiei, inclusiv pregătirea şi revizuirea actelor constitutive şi/sau adiţionale, contracte, alte aspecte legate de conformitatea cu legile aplicabile;
 • înființare, radiere, executare garanții reale;
 • răspundere contractuală și extracontractuală;
 • asistenţă şi servicii de documentare în ceea ce priveşte fuziuni, achiziţii, acte de dispoziţie, recapitalizări şi alte tranzacţii strategice;
 • servicii de audit juridic;
 • consultanță în materia reorganizării extra-judiciare.
 • asistenţă privind toate aspectele funcţionării în mod legal a societății client;
 • reprezentare în litigii comerciale în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale;
 • asistență și reprezentare  în fața instanței de judecată competente a societăţilor debitoare şi creditoare în cadrul procedurii insolventei;
 • consultanță în domeniul lichidărilor voluntare;
 • consultanță în materia reorganizării extra-judiciare, proceduri de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc).
 • Asistare şi reprezentare în relaţia cu instituțiile publice, autoritățile publice, executorii judecătoreşti, practicieni în insolvență și alte organe în vederea aducerii la îndeplinire a sentinţelor judecătoreşti;
 • Asistare şi reprezentare în relaţia cu Oficiul Registrului Comerțului (înregistrare, depunere, ridicare documente etc.)

AVOCAȚI