Budisan Law

Oferim servicii juridice complete, constând în:

  • Consultanță juridică in domeniul contraventional prin efectuarea unei analize preliminare amănunțite a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în vederea identificării aspectelor de nelegalitate;
  • Redactare si susținere plângere contravențională;
  • Asistență juridică și reprezentare în acțiunile in justitie avand ca obiect contestarea procesului-verbal de contravenție pe fondul cauzei precum și în caile de atac;
  • Asistență juridică și reprezentare în litigiile care au ca obiect anularea procesului-verbal de contraventie ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii contraventionale, a caducității acestuia ori a oricăror alte vicii care afectează legalitatea acestuia;
  • Orice alte activității specifice acestui domeniu, cu mențiunea că în ipoteza contravențiilor rutiere, efectuăm toate demersurile necesare în vederea restituirii permisului de conducere pe întreaga durată a procesului. 

AVOCAȚI