Budisan Law

Asigurăm consultanță juridică, asistare și reprezentare în domeniul dreptului familiei constând în:

  • Consultanță juridică de specialitate cu privire la procedura divorțului, formularea și susținerea acțiunii de divort și stabilirea strategie;
  • Asistență și reprezentare în fața instantelor judecătorești, pe fondul cauzei si în caile de atac pe durata litigiului;
  • Asistență și reprezentare în fața Serviciului Autoritate Tutelară;
  • Asistare si îndrumare cu privire la efectuarea anchetei psiho-sociale în vederea stabilirii locuinței minorului;
  • Asistență și reprezentare în fața instantelor judecătorești în litigii având ca obiect exercitarea autorității părintești, tăgada paternității, obligația legală de întretinere (cuantumul acesteia și modalitatea în care se va presta obligația);
  • Stabilirea cadrului legal de acordare despagubiri/prestatie compensatorie, indeplinirea conditiilor reglementate de dispozitiile noului cod civil.
  • Reprezentarea cetatenilor romani stabiliti in strainatate in litigiile de divort precum si a cetatenilor de nationalitati diferite si stabilirea statului competent in solutionarea cererii de divort;
  • Redactare și suținere a cererilor privind emiterea ordinului de protecție,