Budisan Law

 • asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale și colective de muncă, atât pentru salariați cât și pentru angajatori;
 • redactarea clauzelor speciale incluse în contractele individuale și colective de muncă și asistență în negocierea acestora;
 • elaborarea regulamentelor și normelor interne;
 • consultanță si asistență de specialitate în procedura de concediere individuală sau colectivă;
 • medierea conflictelor de muncă;
 • consultanță juridică privind aplicarea sancțiunilor disciplinare; întocmirea documentelor necesare pentru angajator în cadrul procedurii de aplicare a sancțiunilor disciplinare;
 • reprezentarea în litigii pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în urma desfacerii în mod abuziv a contractelor individuale de muncă, angajarea răspunderii patrimoniale, răspundere contravențională, precum și răspunderea penală a salariatului ori a angajatului;
 • reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată precum și în relația cu autoritățile publice din domeniul dreptului muncii și în relația cu autoritățile de reglementare;
 • reprezentarea în litigii având ca obiect asigurările sociale, referitoare la recuperarea sumelor retinute ilegal;
 • efectuarea demersurilor în vederea cu obținerii adeverinței pentru dovedirea activitățiiii prestate și a veniturilor obținute.
 • Redactare și susținere contestație decizia de pensionare anticipata, cea pentru invaliditate sau de urmas, daca acestea au fost calculate gresit.
 • Comunicarea deciziei de pensionare si procedurile implicate pot fi verificate de specialistul nostru.

AVOCAȚI