Budisan Law

Asigurăm servicii vaste în acest domeniu, precum

 

  • Înființarea de asociații, cluburi și federații sportive;
  • Consultanță juridică permanentă sportivilor, antrenorilor, oficialilor, asociațiilor, cluburilor și federațiilor sportive;
  • Asistența juridică și reprezentarea sportivilor în timpul negocierii unui transfer, activități asimilate impresariatului sportiv;
  • Asistența juridică și reprezentarea sportivilor, antrenorilor și oficialilor în cadrul negocierii, încheierii, prelungirii și denunțării contractelor privind activitatea sportivă;
  • Efectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor ce decurg din activitatea sportivă, atât pe cale amiabilă, cât și prin intermediul organelor abilitate;
  • Consultanță juridică în domeniul finanțării publice și private a activităților sportive.

AVOCAȚI