Budisan Law

 1. Echipa noastră intreprinde analize de tip due diligence și consiliere în materia proprietăților imobiliare, identificând pentru fiecare proiect imobiliar ce se dorește a fi realizat soluții facile precum și posibilele dificultăți în achiziționarea și exploatarea acestora.

  Asigurăm o consiliere juridică exhaustivă în cazul proiectelor de edificare a imobilelor, cu scopul de a consolida poziția a clientului nostru în raporturile cu ceilalți participanți la proiect, în orice etapă de implementare a proiectului, începând cu faza de proiectare și până la recepția finală a imobilului.

   

  Oferim servicii juridice precum:

  • redactare antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de dezvoltare imobiliară, contracte de închiriere, contracte de ipotecă și asistență acordată în fața notarului public pentru semnarea și autentificarea tuturor tipurilor de contracte;
  • consultanță și asistență la negocierile derulate cu vânzătorii și/sau cumpărătorii, cu reprezentanţii autorităţilor publice, cu instituțiile publice, precum şi cu arhitecţii, proprietarii, cu alte persoane participante în procesul de achiziţie a terenului şi în procedura de autorizare a construcţiei;
  • emiterea de opinii legale, rapoarte de due diligence și memorii cu privire la situația juridică a imobilului;
  • verificarea juridică al imobilului la autoritățile publice competente;
  • redactarea și negocierea contractelor de antrepriză/subantrepriză având ca obiect edificarea de centre comerciale și condominii;
  • efectuarea formalităților în fața cărții funciare în vederea identificării existenței/inexistenței sarcinilor care grevează imobilul;
  • asistență și reprezentare în litigii având ca obiect nerespectarea clauzelor contractuale contractului (neexecutarea obligațiilor contractuale, restituirea sumei aferente rezervării proprietății, aspecte premergătoare la semnării contractului de vânzare-cumpărare, încălcarea contractului, depășirea termenelor, defecte ale construcției, recuperarea plăților achitate cu titlu de avans, neînțelegeri intre coproprietari

AVOCAȚI