Budisan Law

  • Acordarea de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul malpraxisului;
  • Negocieri și medieri ale situațiilor conflictuale generate de malpraxis;
  • Formularea unui raport în baza informațiilor comunicate de pacient, prin intermediul căruia este analizat cazul și se elaborează strategia de apărare;
  • Asistența juridică și reprezentarea în procedura de mediere;
  • Asistența juridică și reprezentarea în fața Colegiului Medicilor/Farmaciștilor din România;
  • Redactarea documentelor ce țin soluționarea diferendului, indiferent că este de natură civilă sau penală, precum și asistența juridică și reprezentarea clienților în fața organelor judiciare.

AVOCAȚI