Budisan Law

Cameră preliminară. Nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate în afara cadrului procesual

Într-unul dintre cele mai controversate dosare aflate pe rolul instanțelor clujene, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj au constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în afara cadrului procesual stabilit prin începerea urmăririi penale în rem și, pe cale de consecință, au exclus toate mijloacele de probă obținute în acest fel.


Rămâne de văzut dacă Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj își va menține dispoziția de trimitere în judecată ori va solicita restituirea cauzei.

Domnii profesori sunt reprezentați de echipa de avocați coordonată de av. dr. Călin Budișan, din care mai fac parte av. Alexandru Corpodean și av. Răzvan-Adrian Trușcă.

Soluția: 

În baza art. 347 şi art. 4251 alin. 7 lit. a C.proc.pen., admite în parte contestaţiile formulate de inculpaţii B. M. T., H. S. C., M. D., F. L. A. şi B. R., toţi prin avocaţi aleşi, împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca (în dosar nr. 21704/211/2020/a1), doar în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii. Desfiinţează în parte încheierea penală nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj Napoca în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii, şi rejudecând cauza în aceste limite: În temeiul art. 345 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte excepţiile formulate de inculpaţii B. M. T., Hegheş S. C., M. D., F. L. A. şi B. R., toţi prin avocaţi aleşi, privind nelegalitatea probelor administrate în cauză, a actelor de urmărire penală efectuate şi a sesizării instanţei. În temeiul art. 281 alin. 1 lit. b C.proc.pen., constată nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 (proces verbal nr. 606065/02.10.2017 întocmit de IPJ Cluj SICE; adresele nr. 606065/03.10.2017 emisă de IPJ Cluj către Colegiul Farmaciştilor din România; adresa nr. 771/08.11.2017 emisă de Colegiul Farmaciştilor din România; adresa nr. 606065/03.10.2017 emisă de IPJ Cluj – SICE către Colegiul Farmaciştilor Cluj; adresa nr. 2293/02.11.2017 emisă de Colegiul Farmaciştilor din România – Filiala Cluj către IPJ Cluj – SICE şi înscrisurile anexate; adresa nr. 606065/06.11.2017 emisă de IPJ Cluj – SICE către Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca; adresa nr. 34268/24.11.2017 emisă de UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca către IPJ Cluj – SICE şi înscrisurile ataşate; notele explicative din 06.12.2017 şi 11.12.2017 date de T. S. C. A., T. M. şi D. N. şi înscrisurile depuse de aceste persoane cu acele ocazii) şi nulitatea absolută a declaraţiei martorei M. I. Exclude toate actele efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 (proces verbal nr. 606065/02.10.2017 întocmit de IPJ Cluj SICE; adresele nr. 606065/03.10.2017 emisă de IPJ Cluj către Colegiul Farmaciştilor din România; adresa nr. 771/08.11.2017 emisă de Colegiul Farmaciştilor din România; adresa nr. 606065/03.10.2017 emisă de IPJ Cluj – SICE către Colegiul Farmaciştilor Cluj; adresa nr. 2293/02.11.2017 emisă de Colegiul Farmaciştilor din România – Filiala Cluj către IPJ Cluj – SICE şi înscrisurile anexate; adresa nr. 606065/06.11.2017 emisă de IPJ Cluj – SICE către Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca; adresa nr. 34268/24.11.2017 emisă de UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca către IPJ Cluj – SICE şi înscrisurile ataşate; notele explicative din 06.12.2017 şi 11.12.2017 date de T. S. C. A., T. M. şi D. N. şi înscrisurile depuse de aceste persoane cu acele ocazii) şi declaraţia martorei M. I. În temeiul art. 345 alin. 2 şi 3 C.proc.pen., dispune comunicarea de îndată a dispoziţiilor din prezenta încheiere către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, potrivit art. 345 alin. 3 C.proc.pen. Fără cale de atac separat de încheierea finală din camera preliminară. Pronunţată în camera de consiliu, azi 25 iunie 2021.

Articole în presă: