Budisan Law

Echipa noastră servicii de consiliere, asistență juridică și reprezentare precum:

  • asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul Urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor autorizații și avize; litigii referitoare la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice; litigii referitoare la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
  • asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor);
  • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la desființarea construcțiilor;
  • asistență și reprezentare în vederea obținerii certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire precum și a tuturor avizelor necesare emise de autoritățile publice centrale și locale;

AVOCAȚI